The collection

˝Col·leccionar és una forma de coneixement que està íntimament lligada a la memòria, i que es caracteritza per la seva riquesa, per la seva capacitat d'afavorir associacions i de produir vincles entre una experiència del present i una del passat. Tota col·lecció s'allunya doncs, de la mera acumulació i pot constituir una reserva d'experiències immensa, polimòrfica i oberta.˝

— Walter Benjamin

La col·lecció de vins Merum Priorati és també un oferiment d'experiència i de coneixement; un nus de temps entre passat, present i futur; una proposta de gaudi i de pler.

Llegir més